Zasady nazewnictwa a oznakowanie produktów spożywczych

Oznakowanie produktów ma podstawowe znaczenie dla marketingu. Dlatego organizacje kontrolujące obrót produktami wprowadziły ograniczenia, aby ukrócić wprowadzanie klientów w błąd.

Oznakowanie produktów spożywczych nie może wprowadzać konsumenta w błąd. Ograniczenie to dotyczy w szczególności charakterystyki środka spożywczego, w tym jego nazwy, rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, źródła lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji. Oznakowanie produktów nie może także wprowadzać w błąd przez przypisywanie środkowi spożywczemu działania lub właściwości, których nie posiada. Oznakowanie produktów nie może sugerować, że środek spożywczy posiada szczególne właściwości, jeżeli wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości.

Nazwy produktów. Nazewnictwo produktów.

Nazwy produktów. Nazewnictwo produktów.

Oznakowanie produktów a przepisy.

Oznakowanie produktów spożywczych nie może przypisywać środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia albo odwoływać się do takich właściwości, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 4 i art. 33 ust. 4. Informacje na produkcie nie mogą zawierać oświadczeń żywieniowych lub zdrowotnych niezgodnych z przepisami rozporządzenia nr 1924/2006.

Nie tylko naming buduje oznakowanie produktów.

Powyższe przepisy stosuje się również do reklamy oraz do prezentacji środków spożywczych, w tym  w szczególności w odniesieniu do ich kształtu, wyglądu lub opakowania, zastosowanych materiałów opakowaniowych, sposobu prezentacji oraz otoczenia, w jakim są prezentowane. Oznakowanie produktów spożywczych obardzone jest przepisami, które mają ograniczać nieuczciwą konkurencję.

Dodaj komentarz

WordPress SEO