Wódka Krakus – jeden z wielu krakusów na rynku

Wódka Krakus – polska wódka o zawartości alkoholu 40%. Jest produkowana przez zakłady Polmos we Wrocławiu, a wcześniej w Krakowie. Pierwszą szatę graficzną Krakusa zaprojektował Andrzej Heidrich – autor poprawek wprowadzonych do obowiązującego obecnie herbu państwowego.

Wódka Krakus a znaczenie słowa

Wódka Krakus nosi nazwę od słowa krakus. Słowo krakus to rzeczownik, rodzaj męskoosobowy. Potocznie Krakus to mieszkaniec Krakowa lub województwa krakowskiego. Historycznie Krakusem zwano żołnierzy lekkiej kawalerii polskiej z okresu Księstwa Warszawskiego i powstania listopadowego. W okresie międzywojennym Krakusem nazywano uczestników wojskowego przysposobienia konnego.

 

Wódka Krakus

Wódka Krakus

Zaletą słowa Krakus jest jego międzynarodowa forma. Słowo nie zawiera żadnych polskich znaków diakrytycznych, jest łatwe do wymówienia i zapisania. Ideał, z którego korzysta wiele firm. Wszystkie korzyści i zagrożenia jakie niesie stosowanie słowa generycznego wynikają z jego powszechnie znanej formy. Strategia szybkiego wejścia na rynek zawsze kusi. Nazwa generyczna czas lansowania nowości skraca. Oczywiście dla osób nie znających języka polskiego, słowo będzie w większości przypadków abstrakcyjnym.

Wódka Krakus to nie jedyna marka używająca słowa krakus w nazwie. Istnieją: Krakus – przetwory warzywne, Krakus Wyroby wędliniarskie. Istniało piwo eksportowe marki Krakus.

Marki alkoholi

Marka Vodka Sobieski

Polskie wódki

Dodaj komentarz

WordPress SEO