RAFIL

Radomska Fabryka Farb i Lakierów S.A. wyrosła jako Przedsiębiorstwo przemysłu zbrojeniowego. Prywatyzacja pozwoliła na zmianę profilu działania i wprowadzenie nowych produktów, jednak wizerunek firmy nie był najlepszy. Sytuacja wymagała wprowadzenia gruntownych zmian tożsamości i sposobu komunikowania się z otoczeniem.

Prace rozpoczęto od uproszczenie nazewnictwa firmy. Za nową nazwę przyjęto RAFIL. Chociaż słowo to nie posiada właściwie żadnego konkretnego znaczenia – jest akronimem pełnej nazwy Radomska Fabryka Farb i Lakierów – odznacza się prostotą wymowy, łatwością poprawnego zapamiętania i krótkością, dzięki czemu doskonale nadaje się na nazwę marketingową. Jej wprowadzenie pozwoliło na znaczne uproszczenie komunikacji i odejście od wizerunku przedsiębiorstwa państwowego.

Dodaj komentarz

WordPress SEO