QOROS – nowa nazwa firmy i chińskiej marki

Qoros Auto to chińska firma z siedzibą w Shanghai. Firma jest joint venture pomiędzy Chery Automobile and Israel Corporation. Przedsiębiorstwo powołane zostało w 2007 roku jako Chery Quantum Automotive Corporation a w listopadzie 2011 roku nastąpiła zmiana nazwy firmy na Qoros.

Qoros to neologizm.

Qoros to neologizm. Nazwa jest kontaminacją powstałą z połączenia pierwszej litery z łacińśkiego qualitas (jakość) i greckiego chorus (chór) mają prezentować jakość kolektywnej praca nowej międzynarodowej marki.

Nazwa musi być łatwa do zapamiętania, powtórzenia i zapisania. To, czy taka będzie, zależy od rynku, na którym działa firma. Wiadomo, jeśli przedsiębiorstwo eksportuje za granicę, to tamtejsi odbiorcy mogą mieć problemy z zapamiętaniem słowa, w którym są fonemy z języka polskiego. Naming to sztuka dostosowania do warunków konkurencyjnych. Naming przekracza granice zwykłej kreacji słów. Jest zestawem usług związanych z pozycjonowaniem i wsparciem strategii rynkowej firmy. Czy udało się to w nazwie Qoros?

 Qorosto neologizm. Nazwa jest kontaminacją powstałą z połączenia pierwszej litery z łacińśkiego qualitas (jakość) i greckiego chorus (chór)

Nowa chińska marka qoros

Nowa chińska marka qoros

 

Nazwa, jeśli chcemy trwały budować sukces, powinna być bezpieczna. To oznacza, że powinno się ją dać chronić prawnie. Nazwa musi spełniać kilka przesłanek, przede wszystkim powinna się różnić od tych istniejących. Bez względu na to, jak doskonałą i dobrze brzmiącą nazwę przygotujemy, będzie bezużyteczna, jeśli nie będzie się dało jej zarejestrować. Qoros jest znakiem towarowym chronionym na wielu rynkach.

Nazwy firm

Nazewnictwo korporacyjne

Nowe nazwy

Dodaj komentarz

WordPress SEO