Matronalia i Dzień Kobiet

Dzień Kobiet  ustanowiono jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Pierwsze obchody Dnia Kobiet odbyły się nie w marcu, ale w lutym 1909 roku i zapoczątkowane zostały przez Socjalistyczną Partię Ameryki. Natomiast w roku 1910 w Kopenhadze, Międzynarodówka Socjalistyczna ustanowiła obchodzony na całym świecie Dzień Kobiet.

Matronalia – rzymskie święto macierzyństwa i płodności

Dzień Kobiet obchodzono także w starożytnym Rzymie Święto nosiło nazwę Matronalia i przypadało na pierwszy tydzień marca. Matronalia związane z macierzyństwem i płodnością. Już wtedy mężowie spełniali ich życzenia żon i obdarowywali je prezentami
Kobiety udawały się do świątyni Junony, gdzie składały bogini w ofierze kwiaty. Po powrocie do domu urządzały poczęstunek dla swoich niewolników.

Dzień Kobiet i matronalia

Dzień Kobiet i matronalia

Po łacinie, „matronalia” znaczy „stateczna”

Matrona – imię żeńskie pochodzenia łacińskiego. Imię to pochodzi od słowa matrona oznaczającego „pani”.

Dodaj komentarz

WordPress SEO