LUBELLA

Nazwa, jako podstawowy identyfikator marki, stanowi bazę wszelkich działań marketingowych. Stąd prace nad zmianą wizerunku rozpoczęto od przekształcenia nazwy na Lubella SA. Posiada ona krótką, melodyjną formę. Analizy fonetyczne, gramatyczne i plastyczne potwierdziły jej adekwatność w działaniach marketingowo-promocyjnych. Konotacje brzmieniowe z językiem włoskim zwiększają wartość dodaną, niematerialną nazwy.

Drugim elementem, budującym tożsamość, a tym samym wymagającym opracowania, była symbolika firmowa. Symbol Lubelli pełni rolę herbu, godła firmowego. Przy analizie znaku opierano się na tradycji oraz heraldycznym znaczeniu poszczególnych elementów. Biorąc także pod uwagę znajomość znaku i jego pozytywne postrzeganie, postanowiono go jedynie przestylizować, aby poprawić czytelność oraz walory plastyczne. Zmiany formy graficznej oraz kompozycji symbolu pozwalają na jego zmiany  zgodne z założeniami marketingowymi przedsiębiorstwa w przyszłości. Dobór kolorystyki i typografii służyć miał podkreśleniu cech wynikających z misji oraz podkreślających indywidualność firmy. Po opracowaniu standardów stosowania symboliki firmowej zaprojektowany został czytelny, charakterystyczny system identyfikacji wizualnej. Przygotowano także założenia do wdrożenia programu oraz cykl szkoleń dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie pozytywnego wizerunku Lubelli.

Dodaj komentarz

WordPress SEO