Historia marki i firmy Wawel

Historia marki i firmy sięga 1898 roku. Wtedy to młody czeladnik, Adam Piasecki, założył skromny warsztat cukierniczy. Krakowska cukiernia używała nazwy A. Piasecki. Połączenie w 1951 roku z dwoma innymi krakowskimi zakładami cukierniczymi spowodowało zmianę nazwy. Była to zapewne forma nacjonalizacji prywatnej firmy. Nowa firma przyjęła nazwę Zakłady Przemysłu Cukierniczego Wawel.

Historia marki, etymologia nazwy

ANAGRAM Naming – prezentujemy etymologie nazw marek, z historii uczymy się jak opracowywać najlepsze nazwy dla firm i produktów.

Historia marki i firmy Wawel

Historia marki i firmy Wawel

Dodaj komentarz

WordPress SEO