Dbajmy o poprawny zapis nazwy firmy

Firmy często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji prawnych stosowania różnych form zapisu swojej prawnej nazwy firmy. Szczególnie ważne jest to w wypadku spółek prawa handlowego. Cudzysłów, myślnik lub inny znak typograficzny może być przyczyną kłopotów.

Wzorcowy zapis nazwy firmy.

W konsekwencji niekonsekwentnego posługiwania się zapisem nazwy  w dokumentach pojawiają się różne formy zapisu nazwy firmy. Firmy bardzo często posługują się różnymi zapisami nazwy firmy. Raz zapisują nazwę firmy ze wszystkimi znakami typograficznymi, w innych przypadkach te znaki pomijają. Dosłowność zapisu nazwy firmy jest koniecznością i obowiązkiem przedsiębiorcy. Znaczy to, że jeżeli spółka zapisała swoją nazwę w umowie założycielskiej, to w takiej formie powinna również ją zgłosić do rejestru KRS, a następnie konsekwentnie stosować ją w obrocie gospodarczym. Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek jednakowego zapisu nazwy firmy w umowach, pismach urzędowych i dokumentach księgowych. Działanie bez konsekwencji może mieć konsekwencje prawne.

Zapis nazwy firmy w umowie założycielskiej jest wzorcem

Jeśli jakiś znak jako element firmy (nazwy firmy) jest zapisany w KRS, pojawia się w statucie lub umowie, to w sensie prawnym jest integralną częścią nazwy firmy. Znaki takie jak cudzysłów czy myślnik, są umieszczone w specjalnie przygotowanej normie określające znaki pisarskie. Wzornik ten stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dotyczącego sposobu prowadzenia rejestrów KRS. Załącznik ten opisuje szczegółowo treść i formę wpisów w rejestrach KRS. Znaczy to, że każdy zapisany znak jest uznawany jako element oznaczenia firmy przedsiębiorcy. Czyli znaki typograficzne są tak samo traktowane jak każda litera alfabetu. Nazwa firmy jest jej podstawowym wyróżnikiem. Warto się zastanowić czy dodatki w zapisie nazwy firmy przynoszą jakość korzyść, czy są podstawa zamieszania i kłopotów. Proste jest lepsze. Także jako zapis nazwy firmy.

Dodaj komentarz

WordPress SEO