Co znaczy SPEC?

W roku 2004 z inicjatywy Instytutu Genetyki Roślin PAN i firmy DuPont Poland, przy współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Instytutem Ochrony Roślin oraz Uniwersytetem Rzeszowskim, działa System Prognozowania Epidemii Chorób (SPEC). Jest to pierwszy w Polsce system prognozowania zagrożenia rzepaku przez suchą zgniliznę kapustnych – jedną z najgroźniejszych chorób tej rośliny. Zbieżność nazwy z akronimem nazwy Stołeczne przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest przypadkowa. System Prognozowania Epidemii Chorób jest inicjatywa lokalną i mało rozpropagowaną. Wątpliwe jest, że powstały prawie 50 lat później program chciał korzystać z wizerunku warszawskiej firmy.

SPEC to akronim nazwy System Prognozowania Epidemii Chorób

Przykład pokazuje jeszcze jeden aspekt nazewnictwa. Długie nazwy organizacji tworzących system ostrzegania, są same często stosowane jako akronimy. Oto lista akronimów używanych przez firmy tworzące SPEC:

IGR

COBORU

IOR

IEC

SPEC to akronim (skrótowiec) nazwy Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Akronimy stosuje się w celu uproszczenia zapisu nazwy i zwiększenia siły komunikacyjnej nazwy.

Dodaj komentarz

WordPress SEO