Bezprawne mącenie wody

Czy firma Hoop może produkować w Bielsku Podlaskim wodę „Białowieski Zdrój” chociaż nie wydobywa jej z ujęcia w Białowieży? Naming i jego reguły.

Naming a prawo własności

Taki zarzut podniosła firma Biozon z Białowieży, która pięć lat temu produkowała wodę pod nazwą „Białowieża”. Teraz uznała, że Hoop nie może posługiwać się nazwą „Białowieski Zdrój”, gdyż sugeruje to „białowieskie” pochodzenie. Jak się okazało, Biozon w 2008 roku produkował swoją wodę nie posiadając ochrony patentowej na nazwę „Białowieża”. Urząd odmówił rejestracji, bo nazwa generyczna nie ma zdolności rejestracyjnej. Hoop już pod koniec lat 90. wprowadził na rynek wodę „Białowieski Zdrój” jednocześnie  składając w Urzędzie Patentowym wniosek o rejestrację znaku towarowego. Ochronę prawną otrzymał w 2002 roku. Ta sprawa pokazuje po raz kolejny, jak niewielka jest wciąż świadomość prawna przedsiębiorców w zakresie ochrony prawnej znaków towarowych.

Naming w Polsce

Od procesu powstawania nazwy czy sloganu reklamowego zaczynając aż po zabezpieczenie ochronne znaku. Licząc na oszczędności przedsiębiorcy często sami uprawiają naming, co w dłuższej perspektywie powoduje jeszcze większe koszty – za sprawą przegranych procesów. Powołanie w Polsce sądu do rozstrzygania sporów w zakresie własności intelektualnej może szybko uporządkować naming i niekontrolowaną partyzantkę nazewniczą.

Dodaj komentarz

WordPress SEO